Уз Национални дан књиге, 28.02.2023.

Национални дан књиге обележава се 28. фебруара као и дан Народне библиотеке Србије која је основана на тај датум 1832. године. Од тог дана је политичар, дипломата, уставописац и кнежев секретар Димитрије Давидовић послао писмо кнезу Милошу о уређењу Библиотеке. Новембра исте године, кнез Милош наредио је да се један примерак од сваке штампане књиге уступи библиотеци, чиме је установљен обавезни примерак.
Национални дан књиге установљен је како би се допринело афирмацији културе читања, али и заштите покретне културне баштине, пре свега, писане речи.

КАПИТАЛНА ДЕЛА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ